Kính tặng HT Thích Giác Quang, ân sư trả lời tất cả các câu Hỏi Đáp Phật Học trên trang nhà Linh Sơn Phật Giáo

Cửa từ muôn vạn nẻo đường
Sơ tâm phát khởi tựa nương nơi nào
Vấn nghi không biết làm sao
Khơi thông mạch pháp vượt rào vũ môn.

Thương mong phật tử tinh khôn
Ân sư Hòa Thượng sớm hôm đáp bày
Định tâm nguyện hạnh không lay
Hoằng vì sanh chúng đêm ngày quản chi.

Tu trì phải rõ đường đi
Kẻo lầm mê chấp cũng vì lợi danh
Gắng công nung chí tu hành
Giới nghi trì tụng viên thành quả cao

Đạo đời nghi hoặc! Không sao.
Sư nào quản ngại đáp trao giải bày
Lọc tâm trao chuốc lời hay
Gieo mầm thiện nghiệp theo mây bay về

Tỏ nguồn chợt tỉnh cơn mê
Tu hành nghiêm định muôn bề an vui
Cầu mong Sư được khỏe tươi
Diệu Âm Phật huệ đời đời truyền vang.

Ngọc HằngCó phản hồi đến “Phật Âm Vấn Đáp”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com