Kính gởi đên thầy – Thượng Tọa Thích Vạn Hùng – Quan Âm Tu Viện Đồng Nai
nhân ngày lễ của Cha


Hư vô con được gặp cha
Cũng là thầy bạn Ta Bà kiếp nay
Tình cha muôn thưở dâng đầy
Thương con hết mực tháng ngày phôi phai

Cha là sứ giả Như Lai
Hoằng dương cứu độ đức tài thâm sâu
Truyền trao con ánh đạo mầu
Nung tâm dưỡng hạnh vượt sầu bi ai.

Cha khuyên đừng chấp đúng sai
Rèn bi trí dũng kết đài liên hoa
An vui trong đạo lục hòa
Bồ đề tâm nguyện trải tòa huệ hương

Bên cha ấm áp tình thương
Khổ buồn tan biến như sương đầu ngày
Vững lòng tín nguyện không lay
Đừng vì tham chấp đổi thay tâm thành

Con xin theo gót cha lành
Hành Bồ Tát Đạo lợi danh không màng
Cầu mong cha được bình an
Diệu từ Hoa Tạng không tàn bên cha.

Ngọc Hằng
Có 1 phản hồi đến “Người Cha Trong Đạo”

  1. Diệu Linh đã nói

    Thầy ơi! Nhìn bóng thầy mà con bậc khóc vì nhớ biết bao là kỷ niệm. Con kính chúc thầy mãi khỏe và bình an.

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com