Bao năm trôi dạt tha phương
Con về chốn cũ quê hương tìm thầy
Linh Sơn Pháp Ấn là đây
Tình thương dâng khắp đong đầy trong tâm

Thầy hiền nhỏ nhẹ ngọt trầm
Thanh bần tinh khiết nuôi mầm từ bi
Khiêm cung đức độ vu vi
Hành thân hoằng đạo không vì lợi danh

Dạy khuyên sống thiện làm lành
Gia công niệm Phật sẽ thành Phật thôi
Đừng mê chấp ngã luân hồi
Khổ đau bao phủ đắp bồi tử sinh

Làm con Phật phải đẹp xinh
Oai nghi tế hạnh lung linh cửa thiền
Tín tâm nguyện hạnh tinh chuyên
Tham si sân hận muộn phiền tan bay

Mùng mười mỗi tháng về đây
Cùng nhau tu tập đắp xây cuộc đời
Hàng ngàn Phật tử tuyệt vời
Khắp miền muôn ngã gọi mời trì chuyên

Trang nghiêm đẹp sáng cửa thiền
Nghe thầy tu đạo ngọt hiền nghĩa nhân
Chùa mình thầy tổ kính trân
Chùa người cũng phải muôn phần cung an

Đừng nên phân biệt hèn sang
Vô tình gieo nghiệp đeo mang muôn đời
Tam quy giới luật đừng lơi
Dị đoan mê tín tả tơi an lành

THẦY hiền ban pháp tịnh thanh
THÍCH làm điều thiện không tranh với đời
TÂM thành gieo khắp muôn nơi
NIỆM thân vô ngã không rời tâm can

LINH từ nghĩa nặng sẻ san
SƠN non chùa cổ chứa chan đạo huyền
PHÁP lành tu tập tinh chuyên
ẤN trao Phật huệ lên thuyền về Tây.

THÀNH tâm theo gót về đây
KÍNH lời hòa lục chung xây đắp tình
TRI ân thầy bạn quanh mình
ÂN sư dưỡng dục an bình khắc ghi.

Ngọc Hằng

Xem thêm:

Chùm Ảnh: Hành Trình Phật Sự Hoằng Pháp Của Quý Thầy Ở Quan Âm Tu Viện Biên Hòa Tại Nha TrangCó phản hồi đến “Linh Sơn Pháp Ấn Con Về”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com