Linh Sơn Pháp Ấn Con Về

pháp ấn 29/04/2018 07:36 0 bình luận

THÀNH tâm theo gót về đây KÍNH lời hòa lục chung xây đắp tình TRI ân thầy bạn quanh mình ÂN sư dưỡng dục an bình khắc ghi.