Phút giây Tết đến thiết tha

Âm thầm mặc niệm quê nhà nhớ mong

Nắng xuân chút bụi sắc không

Hồn xuân giao cảm nặng lòng cố hương

Cúi đầu dâng trọn tình thương

Cho người, cho gió,

Cho sương nhượm màu

Đóa sen trong trắng hôm nao

Nhành mai Mãn Giác kết vào trang kinh

Khổ đau về hết bên mình

Tịnh thanh, giải thoát phồn vinh tặng đời

Dạo thuyền bát-nhã trùng khơi

Mượn vầng thơ viết thay lời chúc nhau

Tâm hoa thinh lặng dạt dào

Tháng ngày tan lối rẽ vào nhất chân.

Thích Thiện Hữu
Có phản hồi đến “Lối Rẽ Vào Xuân”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com