Tâm Tịnh Thì Cõi Tịnh - Đại Sư Tinh Vân

vô đức 31/12/2021 12:13 0 bình luận

Có một vị nam cư sĩ mỗi ngày thường hái hoa tươi trong vườn nhà mình đem đến chùa chí thành dâng cúng Phật. Một hôm, khi đem hoa đến điện Phật, chợt gặp Thiền sư Vô Đức từ pháp đường đi ra.