Bangladesh: Các Nhà Sư Phục Vụ Cơm Cho Người Hồi Giáo Trong Mùa Chay Ramanda

Dhaka, Bangladesh – Mỗi ngày trong suốt mùa chay Ramanda, hàng trăm những nam, nữ trẻ em người Hồi Giáo thường xếp hàng trước một ngôi chùa ở thủ đô Bangladesh để nhận thức ăn trong giờ nghỉ vào lúc mặt trời lặng trong suốt tháng linh thiêng.