Nhiệm Mầu Nhà Sư “Mỉm Cười” Khi Mang Ra Khỏi Quan Tài Sau Hai Tháng Viên Tịch

Nhà sư Luang Phor Pian đáng kính đã viên tịch ở tuổi 92 vào hôm 16/11 vừa qua vì bị bệnh tại một bệnh viện ở thủ đô Băng Cốc. Những hình ảnh đáng kinh ngạc này cho thấy nhà sư quá cố đang mỉm cười sau khi nhục thân của Ngài được các tín đồ mang ra sau hai tháng viên tịch.