Video: Hòa Thượng Thích Vạn Hùng - Những Hình Ảnh Thân Thương - Lời Thầy Năm Xưa

Câu kinh thiêng nay còn đây lời thầy còn ghi Cho đêm con còn thấy Thầy ngồi nghĩ suy Câu kinh con chưa đọc hết mà Thầy đã đi Thầy ra đi sao vội vã Khi con thơ chưa thuộc hết từng lời pháp hoa, Si tham con chưa dẹp hết mà Thầy đã xa Cho tang thương bao trùm khắp mọi người cùng chắp tay Cùng thương tiếc trước giác[...]