Malaysia: Kẻ Trộm Tượng Phật Xin Tổ Chức Lễ Sám Hối Ở Chùa

kẻ trộm 29/12/2017 01:23 0 bình luận

Kẻ trộm tượng Phật nhập niết bàn cho biết anh vô cùng ăn năn hối hận và sẽ tổ chức một buổi lễ cầu nguyện ở chùa để xin được sám hối. Khi bản án được đọc lên, anh Lim Keng Liang đã thú nhận ngay. Luật sư Puran cho tòa biết rằng thân chủ của ông muốn tổ chức một buổi lễ cầu nguyện đặc biệt.