Hoa Kỳ: Chấp Thuận Dự Án Xây Chùa Việt Nam Rất Lớn Ở Florida

florida 02/04/2019 03:42 0 bình luận

Việt Nam cách Lake Country rất xa nhưng văn hóa và tôn giáo đang trở nên quen thuộc với người dân ở đây nhờ vào sự chấp thuận phê duyệt của thành phố để mở một trung tâm thiền đường trên đại lộ 27 ở Leesburg