Toàn Dân Thái Lan Khóc Thương Đức Vua Phật Tử Thuần Thành Đầy Tôn Kính Băng Hà

đưa tang 15/10/2016 08:48 0 bình luận

Lễ rước nhục thân của Ngài rời bệnh viện vào lúc 5:34 chiều giờ địa phương. Xe dẫn đầu chuyên chở là hòa thượng đáng kính Somdej Phrawannarat. Hòa thượng là trụ trì tại một ngôi chùa và rất quan trọng với triều đại nhà vua. Một hàng các y tá xiết chặt tay với nhau để chào biệt nhà vua khi nhục thân của Ngài được đưa về[...]