Đoàn Hành Hương Phật Giáo Các Nước Hạ Lưu Sông Mê Kông Đến Việt Nam

Chiều 27.5, đoàn hành hương đi qua các quốc gia vùng hạ lưu sông Mê Kông gồm Thái Lan, Lào, Myanmar, Campuchia đã đến TX.Hà Tiên, Kiên Giang.