Các Bậc Siêu Nhân Kiệt Xuất Trong Thời Điểm Đức Sư Ông Ra Đời

Vào năm Tân sửu (1901,1902) có một người đàn ông hình dạng nhỏ bé ốn yếu, như người đàn bà, mặc quần áo có mang yếm trước ngực và trông giống như một ni cô đi bán khoai ở vùng Thất Sơn và kinh Vĩnh Tế để tùy cơ khuyến thiện người đời. Ông thường dùng vãi áo, vãi khăn của mình mà cho người bệnh , để chữa khỏi bệnh,[...]