VẤN: Con chưa Quy Y Tam Bảo nhưng nhờ duyên số nên con cũng có được một số quyển kinh, như kinh "Kim Cang Thọ Mạng và kinh Bát Dương", kinh" Pháp Hoa", nghi thức cầu an, cầu siêu," Nghi thức Thập chú"," Chú Lăng Nghiêm".... Con không biết đọc các bài kinh này vào giờ nào, ngày nào thì tốt nhất. xin Sư dạy rõ cho con biết. Con xin cảm ơn Sư và chúc Sư mạnh khỏe! Nam Mô A Di Đà Phật!

ĐÁP:

Trước nhất Sư có lời khuyên nên tìm Thầy quy y Tam Bảo, người tu Phật giới luật là trên hết, vì “giới luật còn là Phật còn”. Trước khi nhập diệt, Phật dạy các Tỳ kheo phải lấy “giới luật làm Thầy” kim chỉ nam mà tu hành. Cho nên quý vị phát tâm thọ tam quy ngũ giới, khi có giới là đức Phật có trong nhà quý vị.

Đồng thời xác định vị trí của các kinh, kinh nào Phật tử đọc, kinh nào Phật tử chưa đọc, Phật tử không nên đọc, kinh nào đọc ở thời điểm nào.

Phật tử không tụng đọc các kinh nầy:

1/. Kinh Kim Cang thọ mạng, nói cho đủ là “Kinh Nhất Thiết Như Lai Kim Cang Thọ Mạng ĐàLa Ni”. Kinh nói về thần chú “Kim Cang thọ mạng”, lúc bấy giờ trong chúng hội có các hàng Tỳ kheo, Bồ tát và đại chúng trờ người đến dự. Tuy nhiên, Đức Thế tôn chỉ giảng cho bốn vị Thiên vương Tỳ Sa môn nghe mà thôi. Kinh nầy được xuất phát phiên dịch từ xứ Nam Thiên Trúc, do Ngài Kim Cang Trí và Sa Môn Trí vâng chiếu nhà Vua dịch.

Khi xem qua kinh nầy thì thấy có Đức Thế Tôn thuyết giảng, nhưng thuyết giảng cho các vị chư Thiên Tỳ Sa Môn, không giảng cho người thế gian nghe, nên chưa xác định là kinh của Phật nói hay của các vị tu Mật tông giảng nói, rồi tôn vinh Đức Phật vào đây, cho rằng Phật nói cho có giá trị quyển kinh? Có thể kinh nầy xuất phát từ Nam Thiên Trúc hay Trung Hoa cổ?

Khi chưa xác định kinh của Phật hay ai thuyết giảng thì Phật tử không nên tụng, chỉ nên nghiên cứu cho hiểu biết…

2/. Bát Dương kinh, không phải do Phật thuyết, mà do các nhà Sư Trung Hoa biên soan rồi tôn vinh Đức Phật, cho là Đức Phật thuyết giảng. Tuy nhiên nội dung trong kinh không có chất liệu của Phật thuyết, xin nêu lên một ví dụ như trong phẩm thứ sáu, nói về Lời phú chúc rất hoàn toàn xa lạ với Chánh pháp:

“Thân này có ra cũng tự nhiên; năm vóc kia tự nhiên có đủ; trưởng đại đó tự nhiên trưởng đại; lão thành kia tự nhiên lão thành; sanh ra đó tự nhiên sanh ra; ngày chết kia tự nhiên phải chết”.

Phật giáo không hề chủ trương vạn pháp do “tự nhiên sanh”, mà chủ trương “vạn pháp do duyên sanh”, lìa duyên sanh tức không phải Chánh pháp. Tuy kinh có tư tưởng bài trừ mê tín dị đoan, chủ trương làm lành, lánh dữ, tích phước, tu nhân khuyến tấn tụng niệm song ngôn ngữ, tư tưởng của kinh thuộc truyền thống văn hóa Trung Hoa, không phải tư tưởng ngôn ngữ giáo lý kinh điển Phật giáo. Những yếu tố Phật giáo có mặt trong kinh không đủ để nói lên được nội dung Chánh pháp mà chỉ là sự pha trộn giữa tư tưởng Phật giáo và các quan niệm về dịch lý, phong thủy, âm dương ngũ hành cùng với sự tin tưởng vào số mạng, thiếu sắc thái trí tuệ và từ bi.

Phật tử chỉ có thể nghiên cứu cho hiểu biết, không nên thọ trì kinh nầy.

Phật tử tụng đọc các kinh nầy:

3/. Phật tử tại gia nên tụng kinh Pháp Hoa, các nghi thức tụng cầu an, cầu siêu, trong đó có kinh Phổ Môn, kinh Phổ Hiền, kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, thần chú Đại Bi, Thập chú.

Khi phát tâm tụng niệm, cần có thời gian rỗi rãnh, thiết lập thời dụng biểu làm việc trong gia đình, có thể vào lúc 8 giờ sáng dành cho người hưu trí, người già tụng niệm; 20 giờ, 22 giờ đêm, hay vào lúc 4 giờ sáng dành cho giới trẻ …còn ban ngày đi làm việc, cho nên đối với giới trẻ đêm về tụng niệm thuận lợi hơn.

Trường hợp đến tháng bảy âm lịch theo lịch Việt Nam thì Phật tử nên phát tâm tụng kinh Vu Lan Bồn từ ngày mùng 01 đến rằm (15 âl) để tưởng niệm Ong Bà Cha Mẹ. Từ ngày rằm (15 âl) đến 30/7 âl phát tâm tụng kinh Địa Tạng cầu siêu cho Ông Bà Cha Mẹ như thời gian đã phân định trên.

Kinh và thần chú Lăng Nghiêm:

4/. Riêng kinh Lăng Nghiêm thì Phật tử có thể nghiên cứu sâu, đọc cho hiểu biết, chổ nào Phật dạy cảm thấy thực hành được thì làm theo, chẳng hạn như: phẩm “Phật vấn viên thông”, chương Đại Thế Chí Bồ Tát trình cách niệm Phật của mình trước Phật và đại chúng, Ngài nói: “Mười phương Như Lai, thương nhớ chúng sanh, như mẹ nhớ con. Nếu con bỏ trốn, tuy rằng tưởng nhớ chẳng có ích gì? Nếu con nhớ mẹ, như mẹ thường nhớ con, mẹ con đời đời kiếp kiếp không cách xa nhau. Nếu tâm của chúng sanh, nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền hay tương lai, nhất định sẽ thấy được Phật, cách Phật không xa, không cần dùng phương pháp nào khác, thì tự tâm được khai ngộ. Như người ướp hương, thì thân có mùi thơm, ấy gọi là Hương Quang Trang Nghiêm”. Phật tử nương theo cách tu của ngài Đại Thế Chí mà hành trì.

Nói về thần chú Thủ Lăng Nghiêm dành cho người xuất gia tụng niệm vào khoá lễ 4 giờ sáng, tại các tự viện, thiền môn gọi là công phu khuya.

Phật tử phát tâm tụng niệm cũng tốt, song chỉ ngại công việc gia đình, vợ chồng con cái và xã hội làm bận rộn không có thời gian tụng niệm mà thôi.

HT Thích Giác QuangCó 12 phản hồi đến “Phật Tử Tại Gia Có Nên Trì Tụng Kinh Kim Cang Thọ Mạng Và Kinh Bát Dương Không?”

 1. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT cho con hỏi con chưa là phật tử, Người bình thường ạ. Con muốn đọc kinh niệm phật về súc khỏe, phúc đức , bình an thì con nên đọc kinh phật gì ạ. Xin thầy chỉ dạy

  • Bạn có thể đọc kinh Pháp Cú, kinh Vu Lan, kinh Phước Đức hay kinh Phổ Môn. Bạn có thể đến chùa thình các kinh Nhật Tụng. Tuy nhiên, nếu đủ duyên thì bạn nên quy y tam bảo. Điều quan trọng nên tin sâu nhân quả, sống thiện nghĩ thiện ăn chay làm lành thì việc đọc kinh tu trì sẽ có hiệu quả tốt đẹp hơn.

 2. A di đà phật, con có việc cần cầu xin ( như công việc, thi cử...) thì thọ trì chú Đại bi thì được không ạ? Gia đình con đều đã quy y thì nên đọc kinh nào để cầu xin linh nghiệm ạ? Con xin cảm ơn, a di đà phật.

  • Bạn muốn trì chú cho tâm thanh tịnh đều được. Tuy nhiên, nếu bạn nghĩ rằng trì chú đại bi để thành tựu tất cả những điều bạn cầu nguyện thì còn tùy thuộc vào nhân quả, phước đức của bạn. Xin chúc bạn an lạc

 3. Nguyễn nghĩa đã nói

  Dạ bạch thầy, con không có quyển kinh nào cả.Con mở điện thoại đọc theo bài tụng của sư thầy có được không ạ

 4. nguyên hữu nam đã nói

  Kính bạch thầy phật tử tụng kinh gì khi nhập trạch vễ nhà mới hay dúp tụng trì cho người khác ah! Nam Mô A Di Đà Phật!

 5. A DI ĐÀ PHẬT. dạ cho con xin hỏi: con là phật tử tại gia, hiện đang mang thai thì trì tụng kinh nào là tốt nhất cho thai nhi và gia đình ạ? Con xin cảm ơn ạ

  • Dạ bạn có thể trì tụng kinh Phổ Môn là tốt nhất. Tuy nhiên, nếu bạn mệt mỏi thì có thể niệm danh hiệu Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát một chuỗi sáng tối đều rất tốt. Xin chúc bạn tinh tấn tu hành nhé

 6. A DI ĐÀ PHẬT ,Xin cho con hỏi ,vậy có thể tụng kinh KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT do Thầy THÍCH VIÊN GIÁC dịch .và nếu được tụng con nên tụng vào giờ nào .xin cảm ơn Thầy

 7. con rất thích đọc kinh, thấy phòng phát hành nào có kinh mà con chưa có là con tìm cách thỉnh ngay về đọc. kinh nào nói là kinh Phật thì con đọc, rất rất nhiều... Gần đây con lại nghe nói 1 số kinh không phải lời của Phật dạy, mà do những vị tổ ở Trung Quốc tự đặt ra và nói là kinh Phật thuyết. Kính bạch quý Thầy, xin hãy giúp con cách phân biệt kinh nào của Phật, kinh nào người TQ sáng lập ra?Là pt tại gia con đọc nhiều kinh lỡ không may trong số đó không có chữ nào của Phật dạy mà của tổ TQ tự đặt thì khi đọc con có tội gì không? tội có nặng lắm không Thầy?

  • Mô Phật! Tam tạng kinh điển của Phật Giáo là muôn trùng và dù bạn có dành ra vài kiếp cũng không đọc được hết đâu. Mỗi kinh lại là giáo hóa cho một đối tượng khác nhau nên bạn không nên đọc cho thật nhiều kinh, như thế không hề có ích lợi gì và không giúp ích nhiều cho việc tu tập, đôi khi chỉ làm bạn thêm loạn tâm mà thôi. Khi tu hành bạn nên có thầy chỉ dẫn, tu hành theo một pháp môn nào thì đi theo pháp môn, kinh điển đó, chánh tâm và nhất tâm. Điều quan trọng là phải thực hành ngũ giới, thực hành theo Bát Chánh Đạo, theo Tứ Diệu Đế, theo nhân quả vì đó là cốt lõi của Phật Pháp và tu theo bất cứ pháp môn gì cũng phải đi từ đây. Bạn đọc các bài viết sau để rõ hơn nhé. Xin chúc bạn tu tập an lạc. http://linhsonphatgiao.com/7/2/2013/phat-tu-tai-gia-nen-tri-kinh-nao-de-co-duoc-hieu-qua-tot-nhat.html http://linhsonphatgiao.com/28/2/2013/phat-tu-den-chua-nen-thuc-hanh-nhung-nghi-le-ung-xu-nhu-the-nao-cho-dung.html http://linhsonphatgiao.com/20/5/2015/thoi-khoa-cong-phu-tu-tap-nhu-the-nao-de-than-tam-an-lac.html BBT Linh Sơn Phật Giáo

 8. Thiện Như đã nói

  Bạch Thầy! Con muốn ấn tống kinh" Thiên địa bát dương" nhưng đang lưỡng lự. Vài website nói là do Phật thuyết, các website khác dẫn chứng là không. Nếu không phải là do đức Thế tôn nói thì con có nên ấn tống không. Xin Thầy chỉ dạy cho con rõ. Con cảm ơn Thầy.

 9. Dương đã nói

  Nam mô a di đà phật, cho con hỏi vậy con có thể tụng kinh Trường Thọ Diệt Tội ở tại gia được không. Xin cám on

  • Dạ bạn không cần phải tụng kinh Trường Thọ Diệt Tội ở nhà đâu. Bạn hiểu nhân quả của việc sát sanh và tránh là tốt nhất. Tốt hơn thì bạn có thể ăn chay, niệm Phật, làm nhiều việc thiện hồi hướng cho những vong nhi nếu bạn có lỡ phạm vào việc phá thai. Tuy nhiên, nếu bạn thích tụng kinh Trường Thọ Diệt Tội thì cũng không sao. Xin cảm ơn bạn. A Di Đà Phật!

 10. Phạm Thị Tâm đã nói

  ADIDAPHAT kinh Bát Dương con thấy các phật tử tại gia đang trì tụng , nếu không nên tụng kinh Kim Cang và Kinh Bát Dương ? ở các lớp nghe pháp giáo lý các Giang sư nên thuyết pháp để các phật tử trong đại chúng được hiểu rõ và trì tụng giúp đạo , giúp đời ngày càng trí huệ ,tinh tấn tu hành Phật giáo - ADIDAPHAT

  • Dạ thưa bạn Hòa Thượng đã trả lời rất rõ ở trên vì sao Phật tử không nên trì tụng kinh Kim Cang Thọ Mạng và Kinh Bát Dương rồi, chúng tôi không trả lời lại. Những kinh này không phù hợp cho phật tử và không phải do Phật thuyết nên Phật tử không nên trì tụng. Đây là kinh Kim Cang Thọ Mạng không nên trì tụng chứ không phải kinh Kim Cang thông dụng mà đang được thuyết giảng hay trì tụng ở các đạo tràng thưa bạn. A Di Đà Phật!

 11. Dạ bạn đọc bài viết này để rõ hơn nhé. A Di Đà Phật! http://linhsonphatgiao.com/1/12/2013/phat-tu-tai-gia-co-nen-doc-tung-chu-lang-nghiem-khong.html

 12. Lê xuân vương đã nói

  Phật tử tại gia có nên tri tụng chú lăng nghiêm không

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com