Thời Gian Và Ý Nghĩa Một Cành Mai Trong Bài Kệ Thiền Cáo Tật Thị Chúng

xuân tàn 10/02/2024 10:01 0 bình luận

Chính ngài Mãn Giác cũng đã nhìn thấy điều này một cách chân thực không chút hư dối; nhưng lẽ ra phải nói với đại chúng rằng: ngoài sân đêm trước có một cành mai đang nở sớm; thì ngài lại khéo bảo rằng đó chỉ là cành mai rơi rớt lại của xuân năm cũ (Chớ bảo Xuân tàn hoa rụng sạch).