Video: Xin Cho Con Niềm Tin - Ca Sĩ Quỳnh Giang

Xin cho con một niềm tin Tin vào chính bản thân mình Không phạm những điều răn Hằng ngày sám hối ăn năn