Campuchia: Hàng Trăm Nhà Sư Biểu Tình Chống Việc Xâm Phạm Học Viện Phật giáo

Phnom Penh, Campuchia - Hàng trăm nhà sư đã biểu tình khắp Phnom Penh hôm thứ sáu yêu cầu chấm dứt việc xây dựng bên trong và xung quanh Học Viện Phật giáo nơi đang bị tập đoàn NagoCorp xây dựng rất nhiều công trình ở đây.