Mông Cổ: Xác Ướp 200 Năm Của Một Nhà Sư Có Thể Vẫn Còn Sống

xác ướp 10/02/2015 11:09 0 bình luận

Xác ướp của một nhà sư đã 200 năm "vẫn còn sống" và đang ở trạng thái Niết Bàn. Theo một chuyên gia về Phật giáo, tư thế hoa sen khi xác ướp của nhà sư được tìm thấy vẫn trong trạng thái thiền định cao độ gọi là "tukdam"