Đức Dalai Latma Muốn Tìm Kiếm Giải Pháp Hòa Bình Và Đối Thoại Về Tình Hình Syria

vũ trang 01/10/2013 09:05 0 bình luận

Đức Dalai Latma đã kêu gọi cho hòa bình, dân chủ và đối thoại ở Syria. Trong một bình luận Ngài cho biết đã đến lúc thế hệ trẻ phải ngừng các cuộc chiến tranh trong quá khứ và hướng đến tương lại. Đây là câu trả lời của Ngài với câu hỏi về việc đối phó với các cuộc xung đột ở Syria và các phản ứng đe dọa của quân sự từ[...]