Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Gởi Thông Điệp Chúc Mừng Đại Lễ Phật Đản Vesak 2023

vesak 2023 30/05/2023 09:34 0 bình luận

Tôi xin gởi lời chúc mừng đến hàng triệu người trên toàn thế giới đang chúc mừng ngày lễ Vesak mừng ngày Đức Phật đản sanh, thành đạo và nhập niết bàn