Quy Cách Thờ Phượng Ở Các Chùa Như Thế Nào? Có Nên Lạy Phật Ở Vãng Sanh Viện?

VẤN: Xin Sư cho con biết khi vào chùa thì con nên vào lạy nơi nào đầu tiên ạ? Bạn con bảo phải vào chánh điện lạy Phật rồi lạy tổ và sau đó đi viếng các thầy, lạy thầy trụ trì nhưng có bạn bảo ngược lại. Thường con vào chùa chỉ thích vào lạy Phật chứ không thích tiếp xúc với các vị thầy có được không? Bàn tổ là thờ[...]