Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh

Văn Tế 07/08/2014 11:27 0 bình luận

Kiếp phù sinh như hình như ảnh Có chữ rằng:"Vạn cảnh giai không" Ai ơi lấy Phật làm lòng Tự nhiên siêu thoát khỏi trong luân hồi.