Lễ Chùa Đêm Giao Thừa - Nét Văn Hóa Độc Đáo Tại Nhật Bản

Đêm giao thừa, người Nhật thường cùng nhau đi Lễ chùa, đền. Tại các đền, chùa, đèn lồng được thắp sáng rực rỡ