Ngân Sơn Linh Diệu Của Anh – Ước Mơ Huyền Ảo Của Tôi

Tôi quen anh cũng tình cờ như rất nhiều người bạn thân thiết khác từ thế giới ảo. Cứ mỗi lần tôi bớt duyên với một người nào đó trong thế giới ảo thì chư Phật lại gieo duyên cho tôi gặp một người khác và anh cũng không ngoại lệ. Anh là ai tôi cũng không biết, anh làm gì hay sống ra sao tôi cũng đều không hay. Điều đọng[...]