Ký tự được đánh dấu: ứng dụng

  • Nhiều Học Giả Lo Lắng Khi Thiền Được Tiếp Thị Ứng Dụng Khắp Nơi Trên Thế Giới

    Như Hòa thượng Nyanabhadra, một nhà sư người Indonesia thường dạy thiền ở Pháp cho biết “Rất nhiều người Thiên Chúa Giáo và Hồi Giáo đã đến học thiền chánh niệm …. Từ “thiền” không làm họ thoải mái nhưng khi tôi nói chánh niệm thì họ rất vui và tích cực. Chúng tôi có thể chia sẻ việc tu tập chánh niệm mà không cần phải[...]

     
  • Học Thiền Cùng Iphone

    Có bao giờ chúng ta tưởng tượng rằng việc dùng iphone có thể giúp sửa chữa những phiền nhiễu hàng ngày trong cuộc sống của mình để mang lại cảm giác bình yên? Có lẽ chỉ có việc ngồi với tư thế hoa sen mới có thể làm được như vậy.

     
 
 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com