Ấm Lòng Bữa Cơm Từ Thiện Tại Chùa Giác Hải Nha Trang

Để có những suất cơm chay ấm lòng như vậy là nỗ lực lớn của nhóm từ thiện Thanh Hòa. Ông Nguyễn Đình Mến - đại diện nhóm từ thiện nói: “Nhóm chúng tôi đều là những người lớn tuổi, muốn có một hoạt động gì đó giúp ích cho xã hội nên ý tưởng bữa ăn từ thiện cho người nghèo đã[...]