Sinh Viên Trường Đại Học Thiên Chúa Giáo Hoa Kỳ Đến Đài Loan Tu Tập Theo Phật Giáo

"Chương trình thu hút tôi bởi vì có điều gì đó khác với lối sống của tôi hiện tại" Wong cho biết. "Tất cả các kỳ thi, nộp đơn, luận văn và rất nhiều thứ trái ngược đã chôn vùi tôi quá lâu đến nổi tôi không còn có thời gian cho mình để chậm lại và suy nghĩ. Phật giáo nổi tiếng vì sự trầm lắng, hòa bình. Thêm vào đó,[...]