Làm Thế Nào Để Tu Hành Sám Hối Tội Lỗi Hồi Hướng Cho Cha Mẹ Quá Vãng?

VẤN: Con là một đứa con bất hiếu. Con sinh ra trong gia đình giàu có, là con một nên thỏa sức ăn chơi vẫy vùng, làm khổ ba mẹ con rất nhiều. Tất cả các món ăn chơi đua đòi, kể cả ma túy con cũng thử qua, gần như không mấy quan tâm ba mẹ con làm gì chỉ cần biết cung phụng tiền cho con, nếu không con dọa bỏ nhà, có khi[...]