Chùm Ảnh: Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2013 Đầy Xúc Động Tại Quan Âm Tu Viện, Biên Hòa, Đồng Nai

Vào ngày 15/7, đại lễ Vu Lan Báo Hiếu đã diễn ra long trọng, trang nghiêm, đầy xúc động tại Quan Âm Tu Viện, Biên Hòa, Đồng Nai. Quang lâm và chứng minh đại lễ gồm có HT Thích Giác Quang, viện phó tu viện, chư tôn đức tăng ni cùng hàng ngàn Phật tử đã tề tựu tham dự.