Hòa Thượng Thích Giác Quang Giải Nghi Về Nhân Quả, Địa Ngục Và Thân Trung Ấm

trung ấm 26/05/2015 12:57 2 bình luận

* VẤN: Trong 6 nẻo luân hồi có cảnh giới địa ngục. Nhưng các bài giảng của các quý Thầy thì cảnh giới này không có thật mà chỉ do nghiệp thức của chúng sanh dẫn dắt. Nhưng tại sao trong kinh Vu Lan, Đức Phật mô tả rất chi tiết cảnh địa ngục ghê rợn dành cho những người con bất hiếu, hoặc câu chuyện bà Thanh Đề bị đau[...]