Trọn Đời Tri Ân Thầy – HT Thích Vạn Hùng

Bốn mươi lẻ chín ngày qua Thầy về cõi Phật Di Đà tịnh thanh Bơ vơ con trẻ không đành Mất cha tất cả an lành vụt tan