Video: Hỏi Đáp Trợ Niệm Khi Lâm Chung - Pháp Sư Tịnh Không

“Học Phật là sự hưởng thụ tối cao của đời người Niệm Phật là niềm vui lớn nhất của đời người Thành Phật là mục tiêu chung cuộc của đời người .“