Nên Làm Như Thế Nào Với Các Tranh Tượng, Vật Phẩm Có Ảnh Phật?

VẤN: Tết vừa qua, con có mua vé số và các tờ vé số đều đăng ảnh Phật Di Lặc nên con cũng mua cầu may. Do không trúng nên con đã xé vức bỏ vào sọt rác. Bạn con bảo là các hình ảnh có Đức Phật thì không nên xé bỏ vô sọt rác như vậy vì như thế là bất kính.