Suy Nghĩ Về "Tổ Chức Sinh Nhật"

Hiểu thấu đáo ý nghĩa "Báo Hiếu, Báo Ân" trong mùa Vu Lan, nâng cao "giác ngộ", vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào cuộc sống, vào nội dung tổ chức "mừng sinh nhật" ngày càng lan rộng trong xã hội, sẽ góp phần xây dựng được một phong tục, tập quán có thủy có chung, không chỉ biết có riêng mình, mà còn biết đềp đáp ân[...]