Tài Tử Điện Ảnh Hollywood Richard Gere: Phật Giáo Giúp Tôi Kiềm Chế Ham Muốn Tình Dục

tình dục 02/03/2013 11:07 0 bình luận

Trong một bài phỏng vấn với tờ báo Guardian, ông cho biết "Tôi vẫn chưa là chính mình. Bạn không muốn mất năng lượng ấy nhưng dường như ở một độ tuổi nào đó khi bạn bị nó điều khiển, bạn không thể kiểm soát được thì đó thật là một điều tồi tệ."