Phi Nhung Đội Mưa Hát Từ Thiện Mừng Trung Thu Tại Chùa Pháp Lạc

Ngày 15/9, Phi Nhung đã về chùa Pháp Lạc tại xã Bù Nho – huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước để trao quà và mang không khí trung thu sớm cho trẻ em nghèo ở nơi đây.