20 Sư Cô Tây Tạng Đầu Tiên Nhận Bằng Tiến Sĩ Phật Học

Nhà lãnh đạo tâm linh của Tây Tạng Đức Dalai Latma vừa trao bằng tiến sĩ Phật học Geshema cho hai sư cô đầu tiên trong lịch sử Tây Tạng.