Đại Học Hồng Kông Trao Bằng Tiến Sĩ Danh Dự Cho Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Vì lịch trình của thầy quá bận rộn, thầy Nhất Hạnh không thể bay đến Hồng Kông để nhận giải. Viện trưởng của trường đại học Hồng Kông là giáo sư Lee Chak-fan và các các thành viên trong phái đoàn của trường đã bay đến Paris trao tặng bằng tiến sĩ cho thiền sư Nhất Hạnh tại Làng Mai.