9. Nếu Bạn Bị Nhiễm Covid, Khi Nào Bạn Sẽ Được Tiêm Vaccine? - Cập Nhật Thông Tin Khoa Học Về Biến Thể Delta

2. Bạn nên chờ bao lâu để tiêm vaccine nếu bạn bị nhiễm covid? “Thời gian khuyên để bạn tiêm vaccine sau khi bạn nhiễm covid là ngay sau khi bạn hết thời gian cách ly.” Bác sĩ Englund cho biết Tuy nhiên, có một cảnh báo