Vì Sao Một Phật Tử Úc Châu Phát Tâm Ấn Hành Bộ Sách Phật Pháp Vấn Đáp Của HT Thích Giác Quang?

Lời BBT: Chúng tôi được biết chị là một Phật tử Úc Châu. Trong chuyến về thăm quê hương vừa qua vô tình biết đến bộ sách Phật Pháp Vấn Đáp của HT Thích Giác Quang, chị đã phát tâm ấn hành với một số lượng khá lớn hơn những đơn đặt hàng khác. Chúng tôi, những người trong ban biên soạn sách khá ngạc nhiên và thắc mắc[...]