Đức Dalai Latma Làm Lễ Cầu Nguyện Tại Thượng Nghị Viện Hoa Kỳ

Đức Dalai Latma đã phát biểu trong vài phút, nhấn mạnh đến sự cần thiết dùng quyền lực chính trị để cùng làm việc tích cực. Có lúc, Ngài đã thúc dục những phóng viên trong phòng họp hãy dành thật nhiều thời gian và năng lượng để truyền tải những câu chuyện tích cực như họ thường phơi bày những điều bất công vậy.