Ký tự được đánh dấu: thượng hải

  • 05. Phẩm Kim Cang Thân Thứ Năm

    Nầy Ca Diếp! Chỉ có Như Lai mới biết tướng ấy, chẳng phải hàng Thanh Văn Duyên Giác biết được. Những công đức như vậy thành thân của Như Lai, chẳng phải thân do tạp thực nuôi lớn. Nầy Ca Diếp! Chơn thân của Như Lai có công đức như vậy, đâu lại có các bịnh hoạn mỏng manh chẳng bền như đồ gốm chưa hầm kia ư? Sở dĩ Như[...]

     
  • Thượng Hải: Di Dời Ngôi Chùa Nặng 2000 Tấn Xa 30 Mét

    Chánh điện và tượng Phật của ngôi chùa cổ nằm tại trung tâm của Thượng Hải vừa được di dời 30 mét bằng đường ray để giảm thiểu sự đông đúc tại khu vực.

     
 
 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com