Xuân Bất Tận

thoại hoa 19/02/2013 07:02 0 bình luận

Xuân là ý niệm mọi miền, An nhiên Tam Bảo tâm thiền sáng tươi. Tu thân hưởng lạc, giúp người, Ung dung tự tại nụ cười đón Xuân.