Video: Bài Học Quét Lá - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Diệu Nhân

Vâng lời Thầy con đi quét lá, Lá vàng rơi lả tả khắp nơi. Lá khô rơi như kiếp một con người, Giờ phút cuối là về cùng cát bụi...