Có Nên Xin Keo Và Thờ Cúng Vong Nhi Ở Nhà Không?

VẤN: Con và bạn gái đã có một việc làm sai lầm là đã phá thai cách đây ba tháng vì chúng con còn đang đi học. Từ đó trở đi, chúng con gặp rất nhiều chuyện rắc rối không vừa lòng. Đọc được một số bài viết về vấn đề nhân quả cũng nhưng cách siêu thoát cho vong nhi trên trang[...]