Trung Quốc: Chủ Tịch Nước Tập Cận Bình Kêu Gọi Giữ Gìn Tôn Giáo Truyền Thống Để Giải Quyết Khủng Hoảng Đạo Đức

Bắc Kinh, Trung Hoa - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bịnh tin rằng Trung Hoa đang đánh mất đạo đức của chính mình và mong muốn đảng cộng sản lãnh đạo nên khoan dung hơn với các truyền thống tôn giáo nhằm lấp đầy khoảng trống gây ra do sự phát triển đất nước vội vàng để làm giàu nhanh chóng.