Ký tự được đánh dấu: thích giác nhiên

 • Phật Giáo Thánh Thiện - Lời Vàng Của Hòa Thượng Thích Giác Nhiên

  · Tư tưởng sao gọi là siêu nhân? Tư tưởng được nung đúc trao dồi rèn luyện, tư tưởng được thanh trong chọn lọc, tư tưởng hàm chứa đầy lòng Bác ái, từ bi, bình đẳng, giải thoát và giác ngộ, là tư tưởng thanh cao siêu thoát, đó gọi là tư tưởng siêu nhân

   
 • Đại Lão Hòa Thượng Thích Giác Nhiên Thu Thần Viên Tịch

  Đại lão Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Tăng Già Khất sĩ Thế giới ,nv iện chủ Tổ đình tịnh xá Minh Đăng Quang (Mỹ) và là vị đại đệ tử sau cùng của Tổ sư Minh Đăng Quang vừa thu thần viên tịch vào lúc 10 giờ 32 phút tối ngày 03 tháng 08 năm 2015 (nhằm ngày 19/06/Ất Mùi) tại Orange Coast Memorial[...]

   
 • Tiểu Sử Hòa Thượng Thích Đức Tâm

  Cả cuộc đời tu học và hoằng pháp của Ngài là một tấm gương sáng cho tất cả thế hệ mai sau. Ngài vun trồng trí tuệ cho đàn hậu học, thắp sáng đuốc tuệ cho cả nhân sinh và nỗ lực đóng góp sức mình cho sự nghiệp chung của Giáo hội. Pháp thân tuệ mạng của Ngài vẫn còn thắm đượm mai sau.

   
 • Tiểu Sử Đại Lão Hòa Thượng Thích Giác Nhiên

  Trên phương tiện tôn vinh và nhiệm mệnh thực tế, chức vụ TĂNG THỐNG có từ đời Vua Đinh Tiên Hoàng (theo tài liệu; Con người Bồ Tát, tạp chí Hải Triều Âm số 4-5, của Thạch Trung Giả). Sau khi khai đạo cho Vua, Khuông Việt thiền sư đã nghiễm nhiên trở thành vị TĂNG THỐNG đầu tiên của Phật Giáo Việt Nam, do Vua Đinh Tiên[...]

   
 
 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com