Chùa Pháp Bảo - Nơi Nương Tựa Cho Những Người Bị Nhiễm HIV/AIDS

"Những bạn đang cai nghiện đều bị sự cô độc và đau đớn hành hạ, ý chí không có đã dìm họ xuống. Giờ đây, chùa là nơi an ủi, chỉ dẫn, giúp đỡ. Các thầy ở đây đều như người anh người bạn bên họ qua những cơn vật thuốc, vượt qua những nỗi sợ hãi…", sư thầy Thích Quảng Thiện[...]