Đức Dalai Latma: Phật Giáo Rất Cần Thiết Cho Thế Giới Hiện Đại

New Delhi, Ấn Độ - Hôm chủ nhât Đức Dalai Latma cho biết phật giáo đóng một vài trò quan trọng trong thế giới hiện đại vì không giống như các truyền thống tôn giáo khác, khái niệm về sự tự lập trong nhà Phật rất gần với những khái niệm cơ bản trong ghế giới khoa học hiện đại.